امروز: جمعه 3 فروردین 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی 49,000 دانلود
مبانی نظری حقوق بیگانگان 33,000 دانلود
مبانی نظری توسعه پایدار 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP 45,000 دانلود
فایل های پاور پوینت هوش رقابتی 8,500 دانلود
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی 8,500 دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور 6,000 دانلود
فایل های پاور پوینت هوش رقابتی 8,500 دانلود
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی 9,000 دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور 6,000 دانلود
بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل 149,000 دانلود
نظریه های سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن با بررسی مفاهیم مشابه آن 22,000 دانلود
نظریه های پرخاشگری و عوامل بروز آن با نگاهی به راهکارهای کنترل پرخاشگری 26,000 دانلود
مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر 27,000 دانلود
ملاک های اختلالات رفتاری و بررسی شیوع آن در کودکان 22,000 دانلود
ماهیت و مراحل فرآیند خودكنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر 18,000 دانلود
ماهیت هوش معنوی و بررسی کارکرد آن در سازمان 16,000 دانلود
عملکرد شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن 15,000 دانلود
رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری 25,000 دانلود
رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی 22,000 دانلود
رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی 22,000 دانلود
رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان 22,000 دانلود
رابطه برنامه ریزی منابع سازمان و زنجیره تامین 29,000 دانلود
تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ 22,000 دانلود
پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره تامین با تاکید بر تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر آن 19,000 دانلود
بررسی مدل ها و انواع تاب آوری با تشریح ویژگی ها و عوامل موثر بر آن 17,000 دانلود
بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی 24,000 دانلود
بررسی نظریه های شادکامی و ویژگی افراد شادکام 19,000 دانلود
بررسی نظریه ها و سبکهای فرزندپروری 21,000 دانلود
بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی 18,000 دانلود
ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی 24,000 دانلود
ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی 18,000 دانلود
ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن 21,000 دانلود
حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی 125,000 دانلود
وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان 29,000 دانلود
جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر 35,000 دانلود
تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام 20,000 دانلود
جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی 8,000 دانلود
جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن 8,000 دانلود
جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی 8,000 دانلود
جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن 8,000 دانلود
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل 165,000 دانلود
مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 9,000 دانلود
پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 75,000 دانلود
تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان 65,000 دانلود
قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 19,000 دانلود
نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی 12,000 دانلود
سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 15,000 دانلود
نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 14,000 دانلود